Projekt: Moja Rodzina

O genezie naszego projektu pisałam w poście pod tytułem „Skąd tyle dzieci w domach dziecka”. Zachęcam do zapoznania się z nim w celu zrozumienia problemu, którym postanowiliśmy się zająć.

Nasze cele:

Naszym głównym celem jest powstrzymać panującą ostatnio w Ugandzie epidemię nagminnego wysyłania dzieci do domów dziecka. Wierzymy, że najlepszym dla dziecka jest wzrastać w rodzinie. Nawet jeśli nie posiada ono rodziców, zazwyczaj ma innych członków rodziny. Chcemy otoczyć opieką najuboższe z tych dzieci poprzez zaspokojenie ich potrzeb i tym samym zachęcić rodziny do tego,, by nie oddawały ich do sierocińców. Jeśli matką dzieci jest wdowa, lub kobieta samotna i opuszczona przez męża chcemy zacząć ją wspierać tak, by umożliwić jej efektywną opiekę nad dziećmi. Naszym celem jest działanie wielopłaszczyznowe : wsparcie finansowe, edukacja dzieci oraz ich opiekunów, pomoc duchowa, zapewnienie dostępu do opieki medycznej.

Realizacja projektu:

Projekt będzie realizowany długoterminowo oraz wielopłaszczyznowo. Dzięki naszym pracownikom socjalnym będziemy się starać monitorować sytuację rodzin w powiecie Kigarali. W momencie gdy trafi do nas informacja o trudnej sytuacji będziemy podejmować odpowiednie kroki. Przede wszystkim projekt będzie realizowany poprzez:

 • finansowe wspieranie dzieci z najuboższych rodzin,
 • sponsorowanie edukacji dzieciom z takich rodzin,
 • wspieranie edukacji i rozwoju samotnych matek oraz wdów,
 • prowadzenie spotkań edukacyjnych oraz zajęć Biblijnych dla dzieci oraz członków ich rodzin,
 • tworzenie i finansowanie rodzin zastępczych dla sierot oraz dzieci, które z różnych przyczyn nie będą w stanie przebywać w swoich biologicznych rodzinach,
 • monitorowanie wszystkich rodzin oraz dzieci objętych opieką,
 • tworzenie placówek edukacyjnych, szkół zawodowych itd., by poprawić dostęp do bezpłatnej edukacji z powiecie Kigaraali.

 

Jak możesz się zaangażować w nasz projekt:

Projekt będzie realizowany na przestrzeni wielu lat. Jeśli czujesz, że chciałbyś lub chlałabyś się w niego zaangażować, możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • wspierać nas finansowo,
 • przyjechać do Ugandy i pomóc nam bezpośrednio (w tym celu prosimy o kontakt poprzez nasz fanpage na FB lub drogą mailową  – aga.zuki@gmail.com),
 • śledzić nasze poczynania na FB oraz udostępniać je swoim znajomym, dzięki temu więcej ludzi dowie się o naszym projekcie,
 • brać udział w różnych inicjatywach, o których będziemy informować poprzez naszą stronę,
 • modlić się za nas i wspierać nas duchowo oraz emocjonalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *