Monthly Archive:: listopad 2018

Projekt: Moja Rodzina 0

O genezie naszego projektu pisałam w poście pod tytułem „Skąd tyle dzieci w domach dziecka”. Zachęcam do zapoznania się z nim w celu zrozumienia problemu, którym postanowiliśmy się zająć. Nasze cele: Naszym głównym celem jest powstrzymać panującą ostatnio w Ugandzie epidemię nagminnego wysyłania dzieci do domów dziecka. Wierzymy, że

Skąd tyle dzieci w sierocińcach? 0

Każdego miesiąca w Ugandzie powstają nowe domy dziecka. Napełniają się one i przepełniają dziećmi z prędkością światła. Czy oznacza to, że codziennie tyle z nich zostaje sierotami? Nie… Ponad 60% dzieci przebywających w takich placówkach ma przynajmniej jednego z rodziców, lub innych członków rodziny. Pewnie zastanawiacie się teraz dlaczego